RAVLJEN

družba za storitve d.o.o.

Naše storitve obsegajo:

 • vodenje glavne knjige
 • vodenje pomožnih knjig
  • evidenca osnovnih sredstev
  • knjiga prejetih in izdanih računov za potrebe obračuna DDV
  • druge evidence po dogovoru
 • obračuni za potrebe knjigovodstva oz.računovodstva
  • obračuni plač
  • obračuni avtorskih honorarjev
  • obračuni najemnin
  • obračuni davka na dodano vrednost
  • obračuni amortizacije osnovnih sredstev
  • obračuni obresti
  • drugi razni obračuni
 • poročila
  • o pokojninski dobi (obr. M4/M8) za SPIZ
  • o prejemkih, zavezanih dohodnini za DURS
  • o prejemkih, zavezanih dohodnini za prejemnike
  • o terjatvah in obveznostih za Banko Slovenije
  • o drugih podatkih za različne uporabnike
 • računovodski izkazi
  • izkaz poslovnega izida
  • izkaz stanja
  • izkaz denarnih tokov
  • izkaz financnih tokov
  • ostala računovodsko poročila
 • davčni izkazi

 

Poleg računovodskih storitev Vam nudimo še storitve fotokopiranja, skeniranja, plastificiranja, oblikovanja vabil, poslovnih kartic, vizitk, …

Veselimo se sodelovanja z Vami!

© 2023 Ravljen, d.o.o.