RAVLJEN

družba za storitve d.o.o.

Kuhar na terenu

Je odlična rešitev za gostinska podjetja:

 • ko se povečuje obseg dela
 • pri zamenjavi dalj časa odsotne osebe
 • v obdobju sezonskih nihanj
 • pri zagotavljanju optimizacije zaposlovanja
 • pri doseganju večje konkurenčnosti

Gre za dvostransko razmerje med nami in uporabnikom.

V času trajanja pogodbenega razmerja je izvajalec za opravljanje dela odgovoren podjetju - uporabniku.

Je prihranek pri stroških podjetja, saj gre pri tovrstnem pogodbenem razmerju za plačilo dejansko opravljenih ur dela, brez stroškov za primere bolniških odsotnosti, dopustov, regresov, jubilejnih nagrad, neopravičenih odsotnosti, stroškov za opravljanje zdravniških pregledov....

Naše storitve obsegajo:

Strokovna svetovanja na področju gostinstva , ki ga izvajalec opravi za naročnika in po njegovih
navodilih. Med storitve sodijo zlasti:

 • svetovanje glede tehničnih in komercialnih zadev v gostinstvu:
 • ureditev delovnega okolja,
 • nabava drobnega inventarja, osnovnih sredstev,
 • svetovanje pri nabavi ostalega inventarja,
 • sestava menijev dnevnih, tedenskih, za zaključne družbe,
 • nadzor kuhe, priprave hrane,
 • organizacija procesov v kuhinji in strežbi,
 • svetovanje pri kalkulacijah,
 • nadzor nad nabavno službo,
 • svetovanje pri izvajanju sistema HACCAP v kuhinjskem obratu,
 • vodenje evidenc po sistemu HACCAP,...

S podjetji sodelujemo že od leta 2007, naše reference na področju catering ponudbe:

 • Veseli december v Ljubljani , Mariboru in Celju
 • Ribiški praznik v Izoli,
 • Ankaranska noč,
 • Koprska noč,
 • Praznik oljk, rib in vina v Izoli,
 • Praznik češenj - Goriška Brda,
 • Festival Lent,
 • Zlata Lisica,
 • Metal camp v Tolminu...
© 2022 Ravljen, d.o.o.